Advanced Security for Next-Generation Data Centers with Fortinet
กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนา Fortinet ที่ทุกคนรอคอย ครั้งนี้มาในหัวข้อ Advanced Security for Next-Generation Data Centers with Fortinet (ครั้งที่2) โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ณ. Fortinet Thailand Office
ภายในงานช่วงเช้าจะเป็นการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิธีการรับมือ และฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อให้เครือข่ายขององค์กรธุรกิจรู้เท่าทันและป้องกันการถูกโจมตี จากภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในช่วงบ่ายผู้ร่วมงานจะได้ทำ Lab hands on: Fortigate & Fortimail Integrate with CloudSandbox งานนี้นอกจากจะได้เพิ่มเติมความรู้แล้วยังได้ลงมีปฎิบัติจริงอีกด้วย พิเศษสำหรับผู้ร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับ Certificateจากทาง Fortinet Thailand อีกด้วยงานสัมมนาดี ๆแบบนี้จะมีขึ้นอีกเร็ว ๆนี้แน่นอนค่ะ