งานสัมมนา Advanced Security for Next-Generation Data Centers with Fortinet
CSL ร่วมกับพันธมิตร Fortinet และ IT Green จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ Advanced Security for Next-Generation Data Centers with Fortinet ตอบโจทย์การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อให้เครือข่ายขององค์กรธุรกิจรู้เท่าทันและป้องกันเครือข่ายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานลูกค้าได้ทดลองใช้งานจริง และมีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย งานนี้จัดขึ้นต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ Fortinet Thailand Office, ชั้น 25 Central World @Office