Activities

20 02, 2019

Digital Work with Efficient Data Backup by CSL

CSL ร่วมกับ Microsoft และ Veeam จัดงานสัมมนา Digital Work with Efficient Data Backup by CSL เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้อง Victor 1 ชั้น 2 FYI Center

14 02, 2019

The Challenges of Logistics 4.0: Building Digital Workplace

CSL ร่วมกับ DellEMC และ Office 365 จัดงานสัมมนา The Challenges of Logistics 4.0 : Building Digital Workplace เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้อง Victor 1 ชั้น 2 FYI Center

12 02, 2019

ATP Workshop for your network security by FORTINET รอบแรกของปี 2562

CSL ร่วมกับ FORTINET จัดงานสัมมนาพร้อม Workshop ในหัวข้อ ATP WORKSHOP FOR YOUR NETWORK SECURITY BY FORTINET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ Fortinet Thailand Office ชั้น 25 Central World @Office

31 01, 2019

Microsoft Open House Modern Workplace

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม พร้อมสัมผัสประสบการณ์กับการทำงานในสภาพแวดล้อมของออฟฟิศแห่งอนาคตอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา