CCTV Csloxinfo
โซลูชั่นที่ตอบโจทย์ด้านการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย ด้วยการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระบบ IP ก็ทำให้สามารถติดตามข้อมูลได้จากอุปกรณ์ต่างๆ แบบทุกที่ทุกเวลาและยังสามารถดูภาพหรือข้อมูลย้อนหลังได้ตามกำหนดวันของระบบการจัดเก็บภาพ
• มีอุปกรณ์รองรับทั้งแบบ indoor และ outdoor
• หมดปัญหาเรื่องการจัดการบริหารคนเพื่อดูแลความปลอดภัย
• คุ้มค่ากับการลงทุน
• สามารถตรวจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ด้วยตัวคุณเอง
เงื่อนไขโปรโมชั่น*
1. เมื่อสั่งซื้อกล้อง CCTV AXIS รุ่น 3105-L จำนวน 10 ตัว (ใน 1 PO) ได้รับ กล้อง AXIS รุ่น 3105-L ฟรี 1 ตัว
2. เมื่อมีการเปิด PO สั่งซื้อภายในสิ้นเดือนเมษายน 2562*
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Requirement Checklist

แบบสำรวจความต้องการในเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วในการประเมินระบบ CCTV ที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทของท่าน

ข้อมูลของท่าน

กรุณาตอบคำถามดังต่อไปนี้

ลักษณะองค์กร
พื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
งบประมาณที่ตั้งไว้
จำนวนของจุดที่ต้องการติดตั้ง
ปัจจุบันมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือไม่ และติดตั้งจำนวนเท่าใด
ปัญหาที่พบจากระบบกล้องวงจรปิดปัจจุบัน