เพราะทุกองค์กรเล็งเห็นเรื่องความสำคัญของ Data Center การป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมถึงต้องการกู้ข้อมูลคืนได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น รวมทั้งให้ระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่องในเวลาที่เร็วที่สุด CSL จึงจัดงานสัมมนาในหัวข้อ DR SITE SOLUTION by CSL ครั้งที่ 2 ซึ่งยังได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างล้นหลามไม่ต่างจากงานครั้งแรกที่จัดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
งานสัมมนานี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลการทำ DR Site Solution ที่สามารถออกแบบให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจและงบประมาณของหน่วยงานและองค์กรที่มีได้ รวมถึงให้ความรู้ในการเลือกสำรองข้อมูลและระบบต่างๆ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบ On-Premise, On-Cloud หรือ Hosted on Colocation พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการทำ Mini Workshop การสำรองข้อมูลในการทำงานจริงๆ โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูล อุปกรณ์และซอฟท์แวร์ จาก HPE และ Veeam งานครั้งนี้จัดขึ้นปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ณ วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอเซ็นเตอร์
งานสัมมนาหัวข้อ DR SITE SOLUTION by CS LOXINFO ครั้งที่ 2
งานสัมมนาหัวข้อ DR SITE SOLUTION by CS LOXINFO ครั้งที่ 2
งานสัมมนาหัวข้อ DR SITE SOLUTION by CS LOXINFO ครั้งที่ 2
งานสัมมนาหัวข้อ DR SITE SOLUTION by CS LOXINFO ครั้งที่ 2