เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็น IT จากหน่วยงาน บริษัท และองค์กรจากภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นเช่น ภัยพิบัติและส่งผลให้พนักงานไม่สามารถเข้าไปทำงานในองค์กร หรือ ปัญหาที่ส่งผลให้ระบบต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรดำเนินการได้ หัวข้อ DR Site Solution (Disaster Recovery) จึงช่วยให้ผู้ร่วมงานเข้าใจ Solution ที่ช่วยตอบโจทย์ให้ระบบไอทีต่างๆ ขององค์กรยังคงทำงานได้ และส่งผลให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เลือกสำรองข้อมูลและระบบได้ทั้งแบบ On-Premise หรือ On-Cloud แล้วแต่ความต้องการและงบประมาณของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการทำ Demo การสำรองข้อมูลในการทำงานจริงๆ โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และซอฟท์แวร์จากทั้ง HPE และ Veeam งานนี้จัดขึ้น เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอเซ็นเตอร์
CS LOXINFO จัดงานสัมมนา DR Site Solution
CS LOXINFO จัดงานสัมมนา DR Site Solution
CS LOXINFO จัดงานสัมมนา DR Site Solution
CS LOXINFO จัดงานสัมมนา DR Site Solution
CS LOXINFO จัดงานสัมมนา DR Site Solution
CS LOXINFO จัดงานสัมมนา DR Site Solution