ธุรกิจของคุณพึ่งพาระบบต่างๆ แต่หากระบบเหล่านั้นมีปัญหา คุณจะพึ่งพาใคร?
ให้ CSL ช่วยคุณดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดด้วย DR Site Solution ไซท์สำรองที่ทำงานแทนได้เร็วสุดใน 15 นาที (ขึ้นกับ Solution และงบประมาณ)สอบถามบริการ DR Site Solution ได้ที่ พนักงานขายที่ดูแลท่าน หรือ 02-263-8185