จากเหตุการณ์ระบาดของ Ransomware “WannaCry” ที่ส่งผลกระทบกว่า 200 ประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2017
บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นแล้วว่า ระบบการป้องกันความปลอดภัยของ Network หรือ Cyber Security แบบเดิมไม่สามารถป้องกันได้จึงร่วมมือกับ Palo Alto จัดงานสัมมนาหัวข้อ How to Effectively Prevent Ransomware with CSL & Palo Alto เพื่ออัพเดทโซลูชั่นด้านการป้องกันความปลอดภัยบนระบบ Network และ End Point ระดับสูง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีรูปแบบใหม่ ด้วยเทคนิคการป้องกันแบบ Multi-method เป็นระบบเพียงหนึ่งเดียวของ Palo Alto Networks ที่จะสามารถป้องกันภัยคุกคามทั้งแบบรู้จักและไม่รู้จัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในงานสัมมนายังมีการอัพเดทข้อมูลช่องโหว่และความปลอดภัยแนวใหม่ พร้อมยังชมสาธิตการทำงานของ Networks Security จาก Palo Alto Networks อีกด้วย งานนี้จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ. เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์
งานสัมมนา How to Effectively Prevent Ransomware with CS LOXINFO & Palo Alto
งานสัมมนา How to Effectively Prevent Ransomware with CS LOXINFO & Palo Alto
งานสัมมนา How to Effectively Prevent Ransomware with CS LOXINFO & Palo Alto
งานสัมมนา How to Effectively Prevent Ransomware with CS LOXINFO & Palo Alto
งานสัมมนา How to Effectively Prevent Ransomware with CS LOXINFO & Palo Alto