งานสัมมนาหัวข้อ Empower Manufacturing with Microsoft and HPE by CS LOXINFO
เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ไอทีในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อความสะดวก ทันสมัย รวดเร็ว บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดสัมมนา Empower Manufacturing with Microsoft and HPE by CSL โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ประเทศไทย จํากัด เพื่อแนะนำระบบปฏิบัติการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Window Server 2016) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับ Data Center ในด้านกระบวนการพัฒนา Application รองรับปริมาณข้อมูลได้มากขึ้น ประมวลผล ข้อมูลจํานวนมากได้ และใช้งานคู่กับอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ IOT (Internet of Things) ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่าง Data Center กับ Microsoft Azure พร้อมเพิ่มเติมข้อมูล Infrastructure และแอปพลิเคชันในรูปแบบไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) และนำเสนอ Hyper-Converged เทคโนโลยีใหม่สำหรับ System Infrastructure
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการทำ Mini Workshop เกี่ยวกับระบบการเก็บและสำรองข้อมูล ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง งานครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงแรม เคปราชาซิตี้ ศรีราชา เมื่อเดือน มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
งานสัมมนาหัวข้อ Empower Manufacturing with Microsoft and HPE by CS LOXINFO
งานสัมมนาหัวข้อ Empower Manufacturing with Microsoft and HPE by CS LOXINFO
งานสัมมนาหัวข้อ Empower Manufacturing with Microsoft and HPE by CS LOXINFO