Enterprise Backup Solution by CSL
CSL ร่วมกับ Lenovo, VMware และ Veeam จัดงานสัมมนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในหัวข้อ Enterprise Backup Solution by CSL เพราะระบบไอทีที่พร้อมให้บริการอยู่เสมอเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการ Backup Solution ที่ตอบโจทย์จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้ไม่สะดุด งานนี้จัดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง Style Vintage ณ ร้าน Audrey Café & Bistro ทองหล่อ 11 และขอขอบคุณ BSK Team4 ที่มาช่วยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่าน