งานสัมมนา Aruba หัวข้อ Enterprise Security and Access Wireless Network
ร่วมกันตรวจสอบระบบเครือข่ายไร้สายในองค์กรธุรกิจของท่านให้ปลอดภัย ใช้งานได้ทุกจุดแม้มีมุมอับ เพราะระบบเครือข่ายไร้สายที่มีความเสถียร และปลอดภัย จะช่วยให้องค์กรธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
CSL ร่วมกับ HPE Aruba และ IT Green จัดงานสัมมนา หัวข้อ Enterprise Security and Access Wireless Network สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนา หรือปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายให้มีความเสถียรและปลอดภัยมากขึ้น งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ. ห้อง Victor 3 ชั้น 2 FYI Center