งานสัมมนา How Your Business Can Survive Any Disaster with HPE, Veeam & CSL
เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น9 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท CSL ร่วมกับ HPE และ Veeam จัดงานสัมมนา DR Site Solution การจัดการไซท์งานสำรอง (DR Site) ที่ทำงานทดแทนไซท์งานหลัก (Production Site) ได้อย่างรวดเร็วที่สุดหลังเกิดปัญหาเป็นสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานธุรกิจควรมีไว้ เพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันหน่วยงานธุรกิจสามารถเลือก DR Site Solution ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับระดับขององค์กรได้ ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษ “ตัวเลขเสี่ยงทาย”สำหรับผู้ร่วมงานเนื่องในวันแห่งความรักอีกด้วย