โซลูชั่นที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยที่กำลังได้รับความนิยมจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เนื่องจากสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายในโรงงาน หรือหน่วยงาน ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor ด้วยการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือระบบ IP ก็ทำให้สามารถติดตามข้อมูลได้จากอุปกรณ์ต่างๆ แบบทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถดูภาพหรือข้อมูลย้อนหลังได้ตามกำหนดวันของระบบการจัดเก็บภาพที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ อีกทั้งภาพที่ได้ยังมีความคมชัด ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีใหม่ของกล้อง ผนวกกับการออกแบบ ติดตั้ง ตำแหน่งของกล้องที่เหมาะกับสถานที่ สภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ

CCTV & Security Solutions

 CCTV & Security Solutions
ไม่พลาดกับทุกความเคลื่อนไหวภายในองค์กร ด้วยการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ ช่วยให้เห็นภาพรวมกระบวนการทำงานได้อย่างทั่วถึงแม้ในพื้นที่ที่มีแสงน้อย เป็นโซลูชั่นที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการในงบประมาณของหน่วยงาน
ประโยชน์ของ CCTV
  • ติดตามความเคลื่อนไหวภายในองค์กรได้ทุกพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสมาร์ทโฟน แลปท็อป หรือ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • ภาพที่ได้มีความคมชัดระดับ Full HD 1080p ทำงานได้ดีแม้ในพื้นที่ที่มีแสงน้อยจึงสามารถระบุใบหน้าบุคคล เลขทะเบียนรถ หรือสินค้า ได้อย่างชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืน และยังมีระบบสำรองข้อมูลภาพเพื่อเรียกดูย้อนหลังได้
  • ตรวจทานกระบวนการ หรือตรวจสอบข้อผิดพลาด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • กล้องวงจรปิดให้มุมมองที่กว้างได้ถึง 360 องศา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโรงงานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากคอยตรวจการณ์ ความสามารถด้านเครือข่าย (LAN, WAN)
CCTV Network Diagram
CCTV Network Diagram

วิธีการออกแบบ ติดตั้ง และการบริหารจัดการ CCTV
1. ก่อนติดตั้ง ระบบ CCTV
มีการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. Implement Plan
ออกแบบระบบ CCTV โดยเลือกใช้กล้องที่มีคุณภาพสูง ให้มุมมองกว้างกว่า 360 องศา ที่สามารถทำงานร่วมกับกล้องชุดเดิมทั้งแบรนด์เดียวกันและต่างแบรนด์ได้ ภายใต้งบประมาณของลูกค้า
3. Installation and Configure
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้สอดคล้องกับ Network Infrastructure ที่มีอยู่เดิมภายในโรงงาน โดยไม่ต้องลงทุนขยายหรือเปลี่ยนแปลง
4. บริหารจัดการจากส่วนกลาง
ออกแบบและสร้างห้องควบคุมกล้องวงจรปิด เพื่อบริหารจัดการและควบคุมได้จากส่วนกลาง
5. Monitor and Tuning
ทดสอบสัญญาณอีกครั้ง
6. UAT

Requirement Checklist

แบบสำรวจความต้องการในเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วในการประเมินระบบ CCTV ที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทของท่าน

ข้อมูลของท่าน

กรุณาตอบคำถามดังต่อไปนี้

ลักษณะองค์กร
พื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
งบประมาณที่ตั้งไว้
จำนวนของจุดที่ต้องการติดตั้ง
ปัจจุบันมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือไม่ และติดตั้งจำนวนเท่าใด
ปัญหาที่พบจากระบบกล้องวงจรปิดปัจจุบัน

Download Requirement Checklist