อาชญากรรมทางไซเบอร์ เริ่มน่ากลัวมากขึ้นทุกวัน Security แบบเดิมๆไม่สามารถตอบโจทย์ได้ อย่างล่าสุด เหตุการณ์ Ransomware “WannaCry” ส่งผลกระทบกว่า 200 ประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2017 ทำให้เกิดความกังวลใจว่าในอนาคตต่อไปอาจมี malware ที่รุนแรงกว่านี้ และอาจโจมตี Endpoint และระบาดเข้าสู่ Network องค์กรของท่าน สามารถป้องกันได้ ด้วย Firewall Solution ที่มีทั้งอุปกรณ์การป้องกันที่ดี มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลในการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงแนะนำเรื่องพฤติกรรมที่ลดความเสี่ยงต่อการใช้งาน

Firewall Solution จาก CSL มี หลาย Solution ที่รองรับทุกความต้องการของลูกค้า อาทิ

Palo Alto Networks

Traps ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเสริมความปลอดภัยระดับสูงสำหรับ Endpoint ด้วยการตรวจจับเทคนิคที่แฮ็คเกอร์ใช้ในการโจมตี และตรวจจับได้จากไฟล์หลากหลายชนิด เช่น PDF, DOC, XLS, RTF และอื่นๆ
EDM Palo Alto

Fortinet

 • FortiMail ช่วยในการกรอง Spam Mail Virus Mail และรวมไปถึงการทำ SMTP Relay เพื่อให้ Email และข้อมูลขององค์กรปลอดภัย
 • FortiGate ช่วยตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือการตรวจจับผู้บุกรุกในระบบเครือข่ายได้อย่างสะดวก และปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต และจากผู้ใช้ภายในองค์กรเอง
 • FortiSandbox ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถเลือกติดตั้งและขยายระบบรักษาความปลอดภัยได้อย่างยืดหยุ่น รวมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นอื่นได้
Stop Ransomeware E-mail : FortiSandbox, FortiGate. FortiMail
CSL ออกแบบและติดตั้ง Firewall Solution ที่ตรงกับความต้องการด้วยทีมงานมืออาชีพ
 • คุ้มค่า เลือกอุปกรณ์ตรงกับความต้องการและจำนวนผู้ใช้ภายใต้งบประมาณ
 • ครบครัน ด้วยการออกแบบนโยบายความปลอดภัยให้เหมาะสมกับระดับผู้ใช้งาน
 • เสริมความมั่นใจในความปลอดภัย เพราะป้องกันภัยคุกคามด้วยการ คัดกรองและวิเคราะห์ Signature ได้จากหลายอุปกรณ์ *
 • ง่าย ผู้ดูแลระบบดูภาพรวมเครือข่ายได้เอง เพื่อป้องกันอันตรายและควบคุม การใช้งาน Application ของผู้ใช้งานได้
 • ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม แต่ใช้งาน Feature ได้ครบ
* ขึ้นกับ Solution และ งบประมาณ
Firewall & Security Solutions
Click เพื่อประเมินระบบ Firewall ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของท่าน
คุณรู้หรือไม่! ประเทศไทยถูกจัดอันดับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 25 ของโลก ( คลิกเพื่ออ่านข่าวเพิ่มเติม http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000015586 )
ภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อข้อมูล ซึ่งสร้างความเสียหายต่อธุรกิจอย่างรุนแรง กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กรได้ อย่างไรก็ดีการเลือกสรรอุปกรณ์และความเชี่ยวชาญของวิศวกรก็เป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบและติดตั้ง
หากเครือข่ายของท่านโดนโจมตี
 • ไฟล์งานถูกทำลายหรือเข้ารหัสทันทีจนทำงานไม่ได้ หรือสูญเสียไฟล์นั้นๆ ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบแชร์บริษัท และในอุปกรณ์สำรองต่างๆ
 • ระบบภายในหน่วยงานทำงานช้าลง
 • เว็บไซต์ของหน่วยงานล่ม
 • แบนด์วิธเครือข่ายช้าลง
 • ไวรัสแพร่กระจายภายในเครือข่าย
CSL ให้บริการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย Firewall เทคโนโลยีใหม่ ผนวกความเชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้งของวิศวกร จึงทำให้ Firewall สามารถป้องกันภัยคุกคามจากภายในและภายนอกของหน่วยงานได้

Firewall & Security Solutions

Firewall & Security Solutions
ระบบป้องกันความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับองค์กร อย่าปล่อยให้เครือข่ายของคุณเป็นหนึ่งเป้าหมายของภัยคุกคาม เสริมความแข็งแกร่งเพื่อป้องกันเครือข่ายของคุณด้วย Firewall เทคโนโลยีล่าสุด มองเห็นการเคลื่อนไหวในเครือข่ายทำให้ควบคุมและป้องกันเครือข่ายทั้งจากภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได้ จึงตอบทุกโจทย์ความต้องการในงบประมาณของหน่วยงาน
ประโยชน์ของ Firewall
 • สามารถป้องกันภัยคุกคามจากภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างครอบคลุม แบบ Real Time เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • สามารถตรวจสอบและควบคุมทราฟฟิกบนเครือข่ายเพื่อป้องกันอันตรายและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรไอทีของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Features

 • การควบคุมแอพพลิเคชั่น
 • ตรวจสอบ ID ของอุปกรณ์/โอเอส
 • ตัวคัดกรองเว็บ
 • ระบบตรวจความน่าเชื่อถือ IP
 • IPSEC/SSL VPN
 • ไฟร์วอลล์
 • การยืนยันตน และตรวจสอบ ID ของผู้ใช้
 • IPS
 • แอนติมัลแวร์
 • การปกป้องจากอันตรายขั้นสูง
 • การตรวจสอบข้อมูล SSL

Firewall Network Diagram

Firewall Network Diagram

วิธีการออกแบบ ติดตั้ง และการบริหารจัดการ Firewall
Plan
กำหนดแผนงาน โดยเริ่มจากวิเคราะห์ความต้องการและนโยบายความปลอดภัยของหน่วยงาน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์สำหรับระบบป้องกันความปลอดภัย
Configure
ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้ทำงานได้ตรงกับ ความต้องการหรือนโยบายความปลอดภัย
Test
การทดสอบต้นแบบอุปกรณ์และการปรับค่าเพื่อให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบได้ เพื่อประเมินผลการทำงาน รวมถึงการทดสอบการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครือข่าย และการแก้ไขปัญหาต่างๆ
Deploy
การนำอุปกรณ์ไปต่อเชื่อมกับระบบต่างๆ ภายในเครือข่าย
Manage
การตั้งค่าเพื่อให้ระบบสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายความปลอดภัยของหน่วยงาน และเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

Requirement Checklist

แบบสำรวจความต้องการในเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วในการประเมินระบบ Firewall ที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทของท่าน

ข้อมูลของท่าน

กรุณาตอบคำถามดังต่อไปนี้

จำนวนลิ้งค์ของ Internet ภายในบริษัท
จำนวน VLAN Network ภายในบริษัท
จำนวน Device หรือ จำนวน User
ในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีพนักงานเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเป็นร้อยละเท่าใด
ปัจจุบันมีการใช้งาน Public IP Server
ต้องการระบุตัวตน user ในการเข้าใช้งาน Internet หรือไม่
ต้องการ block website หรือ application ต่าง ๆ หรือไม่
ต้องการใช้งาน VPN หรือไม่
ต้องการเก็บ Log 90 วัน ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2550 หรือไม่
Download Requirement Checklist