ทางเลือกใหม่ของการใช้งาน Firewall : จากอุปกรณ์ สู่ บริการ

● จ่ายรายเดือน ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ ไม่ต้องดูแลรักษาอุปกรณ์
● บริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ถึงระดับ Application
● ฟังก์ชั่นการทำงานเต็มประสิทธิภาพ Next-Gen Firewall
● ติดตั้งบน Cloud ของ CSL ที่เสถียรและได้มาตรฐานสากล

Cloud Firewall จาก CSL ให้บริการทั้ง Paloalto และ Fortinet รองรับความต้องการด้านความปลอดภัยของธุรกิจ สามารถให้บริการเต็มประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ Firewall Appliance โดยติดตั้งบนระบบ Cloud ของ CSL ที่มีความเสถียรและมาตรฐานสากล ช่วยเสริมเกราะป้องกันเครือข่ายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ แบบไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ อีกทั้ง ยังสามารถควบคุม Policy ได้เองเหมือนมี Firewall Appliance ติดตั้งอยู่ใกล้ตัว

เปรียบเทียบบริการ Cloud Firewall กับ Firewall Appliance

รายละเอียด Cloud Firewall Firewall Appliance
1. Dedicated Firewall
2. Configure ได้เอง
3. Manage ได้เอง
4. ดู report ได้เอง
5. ปรับ Model และ Features ของ License ได้ตามความต้องการใช้งาน N/A
6. ซื้อและต่ออายุ MA อุปกรณ์ N/A
7. Traffic Log (Monitor Firewall traffic security manage and view log) ซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่ม

เริ่มต้นที่ Bandwidth 50 Mbps เป็นต้นไป


Feature Standard Package Premium Package
Firewall
SD-WAN
Bandwidth Management
VPN
SSL Inspection
Application Control
Instrusion Prevention
Anti-Virus
Mobile Security Service
Anti-Botnet
Anti-Spam
URL Filtering
Sand Boxing

Feature Standard Package Premium Package
Dedicated firewall
Manage & Configuration by Customer
Traffic Log (Monitor firewall traffic security manage and view log)
View report
Block by Application,Username & Content
IPS/IDS
Antivirus & Anti-Spyware
Bad URL Blocking
APT Sandbox (ตรวจจับ Unknown Malware)
SSL VPN & Host checking

สนใจบริการ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

บริการ Cloud Firewall ที่สนใจ