อีกหนึ่งทางเลือก ของการประชุมภายในและทางไกลที่สะดวกและจบทุกอุปกรณ์ด้วย Account เดียว คือ

Skype for Business

Skype for business for ICT
  • ประชุม Broadcast ถึง 10,000 คน
  • นัดหมายได้รวดเร็ว ผ่านการค้นหารายชื่อจาก Outlook ไดเรกทอรี่ พร้อมดูความพร้อมของคู่สนทนาจากตารางนัดหมาย
  • ไม่พลาดทุกข้อมูล ด้วยบันทึกการประชุมสำรอง เพื่อให้ผู้ที่พลาดการประชุมสามารถดูได้ภายหลัง
  • รองรับความต้องการทางธุรกิจ สื่อสารกับลูกค้าได้ทันท่วงที เพียงมี Skype Account ไร้ข้อจำกัดด้านอุปกรณ์
  • คุ้มค่าการลงทุน อุปกรณ์ของ Polycom รองรับการใช้งานร่วมกับ O365 Cloud PBX ได้ หัวเครื่องโทรศัพท์ VVX Series ของ Polycom เป็นรุ่นแรกที่ Certifified ใช้งานร่วมกับ Microsoft O365 Cloud PBX
  • คุ้นเคยกับการใช้งาน ผู้ที่ใช้งาน Video Conference ของ Polycom สามารถติตด่อกับผู้ใช้งาน Skype ได้ง่ายขึ้น ด้วยเมนูการใช้งานในแบบเดียวกันกับ Skype
VDO Conference
Click เพื่อประเมิน VDO Conference ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของท่าน
โซลูชั่นด้านการสื่อสารทางธุรกิจที่เป็นทางเลือกที่ดีในการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทาง CSL พร้อมที่จะช่วยแนะนำ เลือกสรร และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ VDO Conference และวงจรสื่อสารที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานของลูกค้าตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เช่น Web Conferencing จนถึงระดับคุณภาพสูงเช่นระบบ Telepresence

VDO Conference Solutions

VDO Conference Solutions
ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการประชุมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีประชุมทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น ทำให้มีความใกล้ชิดเสมือนจริงราวกับว่านั่งอยู่ในห้องเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถประสานการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้หลากหลาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรและการสื่อสารกับคู่ค้าได้เป็นอย่างดี
ประโยชน์ของ Video Conference
ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ดแวร์
เพิ่ม Availability ให้กับการใช้งานแอปพลิเคชั่น
ลดอัตราการเกิดการ Downtime ของแอปพลิเคชั่น
ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการประมวลผล และระบบทำ
ความเย็น
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์
สะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพ และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของระบบได้ตาม
ต้องการ
Video Conference Network Diagram
Video Conference Network Diagram

วิธีการออกแบบ ติดตั้ง และการบริหารจัดการ VDO Conference
1. ก่อนติดตั้งระบบ Video Conference
มีการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. Implement Plan
ออกแบบระบบ Video Conference และเลือกอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณภาพและเสียงคมชัดระดับ HD เหมาะสมกับขนาดห้องประชุม ภายใต้งบประมาณของลูกค้า
3. Installation and Configure
ติดตั้งระบบ Video Conference และเชื่อมต่อระหว่างสาขา แบบ site to site และ multi-site ตั้งค่าระบบสามารถประสานงานการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น IP Phone, Mobile Conference และ Software
4. Monitor and Tuning
Test สัญญาณอีกครั้ง
5. UAT

Requirement Checklist

แบบสำรวจความต้องการในเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วในการประเมินระบบ VDO Conference ที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทของท่าน

ข้อมูลของท่าน

กรุณาตอบคำถามดังต่อไปนี้

ความต้องการระบบ VDO Conference
การเชื่อมต่อ
จำนวนสาขาที่ต้องการเชื่อมต่อเพื่อสื่อสาร
ขนาดห้องประชุม
จอแสดงผลเป็นแบบใด
ระบบเสียงเป็นแบบใด
ในอนาคตต้องการต่อยอดระบบเช่น มีระบบ IP Phone หรือไม่
Download Requirement Checklist