vSan
Click เพื่อประเมิน vSan ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของท่าน

CSL ช่วยให้ท่านก้าวสู่ยุค Virtualization และ Hyper-Converted Infrastructure เหมือนมี Storage ดีๆ เพียงชุดเดียวที่ดูแลง่ายและขยายสบาย ไม่วุ่นวาย ด้วย vSAN การบริหารจัดการ Storage เพื่อให้แต่ละระบบการทำงานแบบเสมือน ( Virtualization ) มีความจุที่ถูกต้อง ตัวระบบสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสำหรับการทำงานได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แต่ละระบบ Virtualization จะมีพื้นที่ความจุเพียงพอต่อความต้องการ Solid State Drive ระดับองค์กร เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของการอ่าน/เขียน แคชในระดับสูง และการเลือกใช้ Harddisk Drive เพื่อความคุ้มค่าในการเก็บข้อมูลที่ยาวนาน การเก็บข้อมูลของระบบ Virtualization SAN ( vSAN ) นั้นจะค่อยๆ เพิ่มระดับความจุโดยการเพิ่ม Disk หรือขยายออกโดยการเพิ่ม Host ควบคุมการทำงานได้โดยอัตโนมัติ

โซลูชั่นที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ดแวร์ให้กับองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ ให้ง่ายยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงในลักษณะ Single-point of failure โดยการทำ Virtualization เพื่อให้ระบบงานสามารถรันบนระบบเสมือนได้ ตามด้วยการลดจำนวนฮาร์ดแวร์ลงด้วยการทำ Server Consolidation รวมเอาระบบงานที่รันบนระบบเสมือนหลายระบบ มาไว้บนฮาร์ดแวร์ ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อแชร์การใช้ทรัพยากรจริงร่วมกัน บนการจำกัดจำนวนของฮาร์ดแวร์

Virtualization & Cloud Computing

Virtualization & Cloud Computing
ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนที่ช่วยให้องค์กรประหยัดการลงทุนด้าน Hardware ด้วยการออกแบบและติดตั้งอย่างมืออาชีพ จึงตอบทุกโจทย์ความต้องการด้านระบบ Virtualization Solution ตั้งแต่ Basic to Advance เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ของลูกค้า เพราะมีระยะเวลาการกู้คืนที่สั้นลงมาก
ประโยชน์ของ Virtualization Solution
Live Migration
ผู้ดูแลระบบสามารถย้าย Virtual Machine ไปยัง Physical Server อื่นในระบบ โดยที่ระบบยังทำงานได้ต่อเนื่อง
Storage Motion
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม Storage ตัวใหม่เข้าไปในระบบ ซึ่งทำงานควบคู่ไปกับ Storage เดิม โดยระบบจะทยอยโอนย้ายข้อมูลไปยัง Storage ตัวใหม่
HA (High Availability)
ระบบจะสั่งให้ Virtual Machine ที่อยู่บน Physical Server ที่ขัดข้อง Restart ตัวเองไป Run บน Physical Server ตัวอื่นในระบบโดยอัตโนมัติ
FT (Fault Tolerence)
ระบบจะสำเนา Virtual Machine ไว้บน Physical Server อีกเครื่อง หากเกิดเหตุขัดข้องที่ Virtual Machine เครื่องหลัก Virtual Machine ที่สำเนาอยู่บน Physical Server อีกเครื่องจะทำงานได้ต่อเนื่องทันที โดยไม่มีการ Restart

Virtualization Network Diagram

Virtualization Network Diagram

Virtualization SAN ( vSAN )

Virtualization SAN ( vSAN )
คุณประโยชน์ของ Virtualization SAN
ดูแลง่าย ( Simple )
เพียง Pre-config แล้วใช้งานผ่าน App ได้เลย
รองรับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ( High Performance )
ด้วย SSD Harddisk จึงเข้าถึงข้อมูลได้สูงถึง 6 ล้าน IOPs
วางแผนขยาย ( Scaleable )
ขยายพื้นที่จัดเก็บ เพิ่ม IOPs ได้อย่างเป็นอิสระ และใช้ได้กับ Server ทุกแบรนด์
คุ้มค่า ( Cost )
ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
แบ่งใช้ Storage ( SSD SAS และ SATA ) ให้ตรงกับการใช้งาน
วางใจได้ ( Availability )
ลดความเสี่ยงด้านข้อมูลสูญหายระดับ Storage ป้องกัน Server ล่มทั้งระบบ
aw_storage
วิธีการออกแบบ ติดตั้ง และการบริหารจัดการ Virtualization Solution
1. ประเมินปัญหา System Infrastructure ที่ลง Application ของสายการผลิต พบว่าเกิดจากการใช้ฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าและ กลุ่ม Physical Server
ของ Application ที่เกี่ยวกับสายการผลิต Over Load
2. ออกแบบ Virtualization โดย Physical Server ของแต่ละ Application อยู่ในระบบเดียว เพื่อการใช้ Resource ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. ติดตั้ง Virtualization โดยนำฮาร์ดแวร์เก่าที่ยังใช้งาน ได้ดีมาใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์ใหม่ เป็นการประหยัดงบประมาณ ในการลงทุน

Requirement Checklist

แบบสำรวจความต้องการในเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วในการประเมินระบบ Virtualization ที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทของท่าน

ข้อมูลของท่าน

กรุณาตอบคำถามดังต่อไปนี้

จำนวน User ที่ใช้งานระบบของบริษัท
จำนวนระบบภายในบริษัท ระบบอะไรบ้าง
มีระบบสำรองข้อมูล (Local backup) บ้างหรือไม่
ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลหลักมีปัญหา มีศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site) หรือไม่
ปัจจุบันมีการใช้งาน Virtualization หรือไม่
ค่าไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษา Hardware ในปัจจุบัน กรุณาระบุจำนวนค่าไฟโดยประมาณ
ในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีการเพิ่มจำนวนระบบหรือไม่ ถ้ามีอะไรบ้าง
แผนการบริหารจัดการระบบโดยรวมในอนาคตอย่างไรบ้าง
Download Requirement Checklist