Wifi Network
Click เพื่อประเมิน Wifi Network Solution ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของท่าน
โซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN) กับอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านองค์กรธุรกิจ ทั้งในส่วนของความคล่องตัวสูงในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ รองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน รวมถึงง่ายต่อการเพิ่มผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้อินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีมุมอับ สัญญาณไม่สะดุด
อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายแลน, อุปกรณ์สวิตซ์, ระบบระบายความร้อน, ค่าไฟฟ้า, พื้นที่ในการวางอุปกรณ์ และต้นทุนการดำเนินงาน ง่ายในการบริหารจัดการระบบแบบรวมศูนย์ และการบริหารจัดการสัญญาณ (Radio Frequency Management) อย่างมีประสิทธิภาพ
บทความน่าสนใจ:

Wifi & Lan Network Solutions

Wifi & Lan Network Solutions
ระบบเครือข่ายไร้สาย ที่ทำได้มากกว่าการส่งสัญญาณ เพื่อให้ตอบรับความต้องการในการใช้งานเครือข่าย Wi-Fi ขององค์กรได้อย่างครอบคลุมทุกความต้องการ ทีมวิศวกรของเราเลือกแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบด้วยเชี่ยวชาญ จึงทำให้ลูกค้าใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Access Point แต่เพิ่มขีดความสามารถที่ทำให้ระบบ Wi-Fi สำหรับองค์กรมีความคุ้มค่า ใช้งานได้ง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยสูงขึ้นได้ดังต่อไปนี้
ประโยชน์ของ Wifi & Lan Network Solutions
  • Wi-Fi เสถียรและรวดเร็ว
  • ควบคุมการใช้งาน Application และ Website ในเครือข่ายได้ทั้งการอนุญาต, ไม่อนุญาต รวมถึงจำกัด Bandwidth
  • ตรวจจับ Malware ด้วย Web Content Policy & Reputation Control
  • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายได้
  • บริหารจัดการคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สัญญาณ Wi-Fi มีความครอบคลุมและไม่ซ้อนทับกัน ทำให้ระบบเครือข่ายไร้สายมีความเสถียรสูงขึ้น
  • ตรวจจับและยับยั้ง Threat ได้อย่างรัดกุม ช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครือข่ายไปพร้อมๆ กัน
  • รองรับการทำ VPN ได้อย่างสมบูรณ์

Wifi Network Diagram

Wifi Network Diagram

วิธีการออกแบบ ติดตั้ง และการบริหารจัดการ Wifi Network
1. Design Network Diagram
ก่อนติดตั้ง มีการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบที่ตอบโจทย์ลุกค้าและมีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นจึงทำมีการทำ POC เพื่อทดสอบอุปกรณ์
2. Implement Plan
วางแผนการติดตั้งเพื่อให้ระบบของลูกค้ายังใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และแผนสำรองหากเกิดเหตุขัดข้องโดยไม่คาดคิด
3. Installation and Configure
การติดตั้งและการตั้งค่าอุปกรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
4. บริหารจัดการจากส่วนกลาง
เก็บ Log ทำรายงานและเพื่อวิเคราะห์การใช้งาน
5. Monitor and Tuning
Test สัญญาณอึกครั้ง

Requirement Checklist

แบบสำรวจความต้องการในเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วในการประเมินระบบ Wifi Network Solution ที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทของท่าน

ข้อมูลของท่าน

กรุณาตอบคำถามดังต่อไปนี้

ต้องการ Wifi Network รูปแบบใด
Access Point ที่จะติดตั้ง
ความหนาแน่นของ user ที่จะใช้งานในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง Access Point
พื้นที่ที่จะติดตั้งสามารถเดินสาย Lan ความยาวไม่เกิน 80 เมตร ได้หรือไม่
ต้องการให้ Access Point ที่มีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลระดับใด
ต้องการการยืนยันตัวตน (Authentication) สำหรับ Staff และ Guest หรือไม่
แบรนด์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ปัญหาที่พบจากการใช้งานปัจจุบัน
Download Requirement Checklist