ด้วยความเขี่ยวชาญที่มีมานาน จนทำให้ CSL เป็นหนึ่งในลำดับต้นๆของการให้บริการ Data center พร้อมทุกความต้องการ ตอบโจทย์ด้วยศูนย์ข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น ระบบไฟฟ้าสำรอง และมีการควบคุมทางสภาพแวดล้อม มีให้บริการตั้งแต่ขนาด Full rack จนถึงการใช้งานแบบ Share rack หรือจะเป็นการกั้นพื้นที่ของ Rack เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูงขึ้น หรือจะเป็นพื้นที่ของห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริหารจัดการด้วยตัวเองทั้งชั้น ทางอาคารศูนย์ข้อมูล CSL สามารถตอบโจทย์ได้ตามความต้องการ และพร้อมขยายได้ตามการเจริญเติบโตของธุรกิจ

ศูนย์ข้อมูล CSL มีบริการที่ครบวงจร ทั้ง 9 แห่ง รองรับการเติบโตของเทคโนโลยี Cloud, AI, และ IoT เป็น Data Center ครบวงจร ออกแบบตามมาตรฐานสากล รองรับทุกความต้องการที่หลากหลาย ระบบการเชื่อมต่อที่เป็นกลาง ไม่จำกัดมีเดียในการเชื่อมต่อภายในศูนย์ข้อมูล (Carrier Neutral) อีกทั้งอาคารยังผ่านมาตรฐาน ISO 50001 การบริหารจัดการด้านพลังงาน เป็น Data Center ที่ทันสมัยเข้ากับยุค IoT นอกจากนี้ เรื่องความปลอดภัยยังคงเป็นคีย์หลักในการบริหารจัดการ Data Center ด้วยระบบความปลอดภัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO27001 ที่พูดถึงความปลอดภัยของข้อมูล และเรายังให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้ และปรับขนาดได้เพิ่มความพร้อมและประสิทธิภาพของข้อมูล