เทคโนโลยี Private Cloud เป็นอีกเทรนด์ที่หลายองค์กรชั้นนำกำลังให้ความสนใจ โดยเป็นการนำ Data center ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กรมาปรับใช้งานเข้ากับเทคโนโลยี Cloud สามารถเช่าใช้บริการ Private Cloud ของ CSL private Cloud สามารถทำให้

ประหยัดค่าใช้จ่าย – สำหรับองค์กรที่มีข้อมูลสำคัญอยู่มากและต้องการใช้งาน Private Cloud ด้วยการเช่าพื้นที่และเพิ่มฟังก์ชั่น Firewall เข้าไป ซึ่งค่าบริการนั้นถูกกว่าการเช่าใช้ Dedicated server ทั้งยังได้ระบบ Security เสริมเข้ามาอีกด้วย

Private Cloud

มีระบบ Disaster Recovery รองรับ – เวลาจะปรับแต่งเพิ่ม หรือเพิ่มประสิทธิภาพของ Server Private Cloud ยังสามารถทำงานต่อไปได้ ไม่หยุดชะงัก หมดปัญหาการเกิด Downtime

Private Cloud ให้เราสามารถปรับแต่งการทำงานของระบบได้อย่างอิสระตามต้องการ เช่น ถ้าเปิดใช้งาน Server มากเกินไป และ CPU ทำงานอยู่เพียง 10% ก็สามารถสั่งปิด Server บางส่วนแล้วย้าย VM ที่อยู่ใน Server อื่นเข้ามาใน Server หลักได้ นับว่ามีความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรเป็นอย่างมาก

Virtual server ทำให้ทุกอย่างยืดหยุ่นกว่าเดิม – การใช้ Virtual server มีจุดเด่นเรื่องการปรับแต่งทรัพยากรของเครื่อง VM ได้อย่างรวดเร็ว แม้ในขณะที่กำลังใช้งาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น RAM หรือปริมาณ CPU Core ก็ปรับเพิ่มหรือลดได้ทันที ถ้าเรามีเนื้อที่ Hardware มากเพียงพอ

Planning and Budgeting สามารถวางแผน และจัดทำงบประมาณ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการเงินทางการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการใช้งาน Resource ใน Data Center รวมถึงการขอใช้บริการและทรัพยากรใน องค์กรประกอบต่อการวางแผนและจัดทำงบประมาณ