เป็นบริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ ในลักษณะดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้าแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง โดย CSL มีผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย ที่พร้อมดูแล วิเคราะห์ และทำการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาภัยคุกคาม หรือค้นพบช่องโหว่ใหม่ๆอย่างทันท่วงที พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์สถานะความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี