Microsoft Open House Modern Workplace
ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม พร้อมสัมผัสประสบการณ์กับการทำงานในสภาพแวดล้อมของออฟฟิศแห่งอนาคตอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา
พร้อมชมสาธิต การใช้งาน Microsoft Office 365 ที่ให้ท่านทำงานได้จากทุกที่ ทำงานร่วมกับทีมได้ทันที จัดการเอกสารได้ทันเวลา รวมถึง Power BI เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้ง่ายดายและรวดเร็ว ช่วยให้ท่านตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจได้ทันท่วงที