CS LOXINFO ร่วมกับ Nutanix จัดสัมมนาให้ความรู้ Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
ในปัจจุบันสถาปัตยกรรมแบบ Hyperconverged เป็นที่ยอมรับของระบบ IT ด้วยแนวคิดในการรวมชั้นของ Server Network และ Storage เข้าด้วยกันผสมผสานระบบให้เป็นหนึ่งเดียวที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการได้จากศูนย์กลาง และยังสามารถทำการขยาย Node (Scale-Out) แบบไร้ขีดจำกัดเพื่อรองรับ Workload ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยมีศักยภาพที่สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Enterprise Application, VDI, Virtualization, Disaster Recovery, Big data และยังสามารถต่อยอดไปถึงการทำ Cloud Solution
CSL จึงได้ร่วม กับ Nutanix และ VST ECS (Thailand) จัดงานสัมนาเพื่อให้ข้อมูลทางด้าน Technical และ Solutionให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจ @ Victor 3 ชั้น 2 FYI Center เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายที่ดูแลท่าน หรือติดต่อ 02-263-8185 หรือ presales@csl.co.th
CS LOXINFO ร่วมกับ Nutanix จัดสัมมนาให้ความรู้ Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
CS LOXINFO ร่วมกับ Nutanix จัดสัมมนาให้ความรู้ Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
CS LOXINFO ร่วมกับ Nutanix จัดสัมมนาให้ความรู้ Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
CS LOXINFO ร่วมกับ Nutanix จัดสัมมนาให้ความรู้ Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
CS LOXINFO ร่วมกับ Nutanix จัดสัมมนาให้ความรู้ Hyper-Converged Infrastructure (HCI)