Backup Solution กำลังเป็นเทรนด์ที่หลาย ๆ องค์กรชั้นนำกำลังมองหา ซึ่งทาง CS LOXINFO เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสำรอง บันทึก จัดเก็บข้อมูล และกู้คืน เพื่อตอบโจทย์การทำงานองค์กรอย่างต่อเนื่อง CS LOXINFO
CS LOXINFO ร่วมกับ HPE และ Veeam (Thailand) จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ให้กับลูกค้าในหัวข้อ “Optimize Your Enterprise Backup Solution by CS LOXINFO, HPE and Veeam” พร้อมสาธิตการทำ backup ด้วย Veeam ซึ่งการสำรองข้อมูลขึ้น Cloud ของ CS LOXINFO ผ่าน Veeam ทำได้หลายวิธีไม่ว่าเครื่องต้นทางจะเป็น Cloud หรือ Physical ก็ตาม  และในส่วนของ CS LOXINFO มีความพร้อมในการนำเสนอ Solution ให้กับลูกค้าทุกท่าน ด้วยระบบ Infrastructure และทีมวิศวกรที่สามารถให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มออกแบบ Solution
งานสัมมนานี้ ณ Victor Club, FYI Center จัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่าน หากท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนากับทาง CS LOXINFO สามารถเข้าไปตามชมย้อนหลังได้ที่ https://th-th.facebook.com/csloxinfo/
Opize Your Enterprise Backup Solution by CS LOXINFO, HPE and Veeamtim
Opize Your Enterprise Backup Solution by CS LOXINFO, HPE and Veeamtim
Opize Your Enterprise Backup Solution by CS LOXINFO, HPE and Veeamtim
Opize Your Enterprise Backup Solution by CS LOXINFO, HPE and Veeamtim
Opize Your Enterprise Backup Solution by CS LOXINFO, HPE and Veeamtim
Opize Your Enterprise Backup Solution by CS LOXINFO, HPE and Veeamtim