งานสัมมนา Polycom and Microsoft office 365 Transform Collaboration through voice and video solutions
CSL ร่วมกับ Microsoft และ Polycom จัดงานสัมมนา Transform Collaboration through voice and video solutions เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ร่วมงานสามารถนำไปปรับใช้ภายในองค์กร ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของ Microsoft Skype for Business ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ของ IP Phone จาก Polycom ทำให้ท่านสามารถประชุมทางไกลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมในทุกช่วงเวลา ช่วยลดต้นทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ภายในงาน Polycom ยกอุปกรณ์รุ่นต่าง ๆ มาสาธิตให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองใช้จริง นับว่าตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ ที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกทุกเวลา และคุ้มค่าการลงทุน งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 61 ที่ผ่านมา