งานติดตั้งระบบสำรองข้อมูลให้กับบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์
ที่มีดีลกับลูกค้าทั่วโลก

backup

Requirement

เมื่อธุรกิจของลูกค้าขยายตัวมากขึ้น ข้อมูลในการ Support และติดตามสถานการณ์ Shipping ต่างๆ แบบ Real-time มีมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย เดิมในองค์กรใช้วิธีต่างคนต่างซื้อ Hard Disk เพื่อสำรองข้อมูลของตัวเอง แต่เมื่อธุรกิจของลูกค้าขยายตัวมากขึ้น ลูกค้าจึงต้องการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลให้รองรับกับการเติบโตของธุรกิจ

Solution

 • ประเมินและวางแผนการพัฒนาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลให้ลูกค้าแบบธุรกิจต้องไม่สะดุด ทำงานอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
 • ออกแบบและติดตั้งระบบสำรองข้อมูลที่ส่วนกลาง (Centralize) เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการเข้าถึงและจัดการข้อมูล
 • ทำการทดสอบการกู้คืนข้อมูลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อมูลที่ถูกสำรองไว้สามารถนำมาใช้งานได้จริง

Benefit

 • ง่าย รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล
  สามารถจัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้แต่ละ User ได้ User จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องรบกวน Admin ในการดึงข้อมูล

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ฝ่าย IT สามารถเข้าแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล ได้รวดเร็วและตรงจุดยิ่งขึ้น

 • สะดวก รวดเร็ว ในการกู้คืนข้อมูล
  สามารถกู้คืนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านระบบสำรองข้อมูลที่ส่วนกลาง โดยธุรกิจไม่สะดุด

หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากพนักงานขายที่ดูแลท่าน
โทร : 02-263-8185
E-mail : presales@csl.co.th

Product Solution: