งานติดตั้งระบบ Firewall สำหรับธุรกิจร้านสเต็ก
ที่มีแฟรนไชส์มากกว่า 80 สาขาในประเทศไทย

Requirement

ลูกค้าต้องการใช้งานเครือข่ายภายในองค์กรและเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาได้อย่างปลอดภัย รวมถึงต้องการควบคุมพฤติกรรมของเครื่องลูกข่ายที่ใช้งานบนเครือข่ายภายในและอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร

Solution

 • ออกแบบและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายให้เหมาะกับโครงสร้างของระบบเครือข่ายเดิม
 • เลือกใช้ Firewall ที่สามารถรองรับปริมาณ Traffic ในเครือข่ายภายในของลูกค้า และมี Feature ที่หลากหลาย ภายใต้งบประมาณลูกค้า

Benefit

 • เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของเครือข่าย
  ป้องกันเทคโนโลยีภัยคุกคามใหม่ๆ ได้แบบ Real Time ทั้ง Virus Malware Spam จากภายในและภายนอกเครือข่าย และควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาและรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

 • คุ้มค่าในการลงทุน
  สามารถบริหารจัดการ Bandwidth ของ User ที่ใช้งานเครือข่ายภายในและอินเทอร์เน็ตได้ จึงช่วยลดต้นทุนในการขยาย Bandwidth ในองค์กรได้

 • ดูภาพรวมเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย
  จากรายงานการใช้งานเครือข่ายจึงสามารถวิเคราะห์ตรวจจับ และค้นหาข้อมูลที่อยู่บน Traffic ของเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถควบคุมการใช้งาน Application ต่างๆ ของ User ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่มผู้ใช้งานให้ตรงตามนโยบายขององค์กรได้

หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากพนักงานขายที่ดูแลท่าน
โทร : 02-263-8185
E-mail : presales@csl.co.th

Product Solution: