สร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างสาขา ( Private Link ) สำหรับธุรกิจร้านเสต็ก
ที่มีแฟรนไชส์มากกว่า 80 สาขา ในประเทศไทย

leased_2

Requirement

ลูกค้าต้องการให้การรับส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา ได้อย่างฉับไว แม่นยำ และปลอดภัย

Solution

 • ออกแบบและสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างสาขา (Private Link) ให้สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาได้ ด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับการใช้งาน ภายใต้งบประมาณของลูกค้า
 • เลือกสรรอุปกรณ์ Firewall ที่มีความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงสามารถควบคุม Traffic ในเครือข่ายได้ตามนโยบายของลูกค้า

Benefit

 • ฉับไว แม่นยำ ในการรับส่งข้อมูล
  การรับส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาทำได้อย่างมีเสถียรภาพ รวดเร็ว ไม่มีการสะดุด ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ จึงช่วยให้การบริหารและจัดสรรข้อมูลได้ทันต่อพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

 • ง่ายในการติดตามเครือข่าย
  ติดตามข้อมูลการใข้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งปริมาณ Bandwidth และ Traffic ผ่าน Web Browser ได้แบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล
  ป้องกันเทคโนโลยีภัยคุกคามใหม่ๆ ได้แบบ Real Time และควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาได้อย่างปลอดภัย

Product Solution: