งานติดตั้งระบบ Virtualization ในโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

Requirement

ลูกค้าประสบปัญหา Application ของสายการผลิตทำงานช้าลง ทำให้ PC Client ที่เครื่องจักรส่งข้อมูลไปยัง Server ช้า
ตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ลูกค้าจึงต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้เร็วยิ่งขึ้น

Solution

 • ประเมินปัญหา System Infrastructure ที่ลง Application ของสายการผลิต พบว่าเกิดจากการใช้ฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าและกลุ่ม Physical Server ของ Application ที่เกี่ยวกับสายการผลิต Over Load
 • ออกแบบและติดตั้ง Virtualization โดย Physical Server ของแต่ละ Application อยู่ในระบบเดียว เพื่อการใช้ Resourceได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ออกแบบติดตั้ง Virtualization โดยนำฮาร์ดแวร์เก่าที่ยังใช้งานได้ดีมาใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์ใหม่ เป็นการประหยัดงบประมาณในการลงทุน

Benefit

 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  Application บนระบบ Virtualization ใช้งาน CPU RAM Hard Disk ของฮาร์ดแวร์ในระบบได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงทำให้การทำงานของสายการผลิตเร็วขึ้น พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

 • สะดวก บริหารจัดการง่าย
  ผู้ดูแลระบบทำการย้ายระบบ อัพเกรดซอฟต์แวร์ สำรองข้อมูล กู้คืนระบบ และปรับปรุงแก้ไข Application ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถพัฒนาระบบ IT ให้รองรับตามการขยายธุรกิจขององค์กรได้

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน IT
  มีจำนวนฮาร์ดแวร์ในระบบลดลง จึงประหยัดพื้นที่จัดเก็บฮาร์ดแวร์ ค่าไฟฟ้า และค่าบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์

หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากพนักงานขายที่ดูแลท่าน
โทร : 02-263-8185
E-mail : presales@csl.co.th

Product Solution: