ด้วยฐานลูกค้าองค์กรของ CSL ที่มีมากกว่า 5,000 ราย ทั้งภาคการศึกษา หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) ซึ่งมากกว่า 30% ไว้วางใจใช้บริการจาก CSL ด้วยมาตรฐานการทำงานและการรักษาความลับลูกค้าจึงไม่สามารถเปิดเผยลูกค้าได้
กลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ CSL
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์
(Finance & Securities)
กลุ่มธนาคาร
(Banking)
กลุ่มบริษัทมหาชน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Listed Company)
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
(Transportation & Logistics)
กลุ่มธุรกิจการบิน
(Airline Business)
กลุ่มธุรกิจยานยนต์
(Automotive)
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต
(Insurance)
กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ
(Tourism & Leisure)
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Components)
เรามีลูกค้ามากกว่า 5,000 บริษัท ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ เราต้องรักษาความลับของลูกค้า เราจึงเปิดเผยรายชื่อได้เฉพาะลูกค้าที่ยินยอม บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 30% เป็นลูกค้าของเรา
รายชื่อลูกค้าที่ยินยอมแสดงข้อมูล
B.Grimm Logo
DB SCHENKER Logo
Deevana Logo
Giffarine Logo
Kerry Logo
KCEKCE Logo
JTEKT Logo
Maikhao Dream Logo
Sanafe Logo
Saico Logo
Santiburi Logo
Seagull Logo
SIG Logo
TATA Logo
TBC Logo
โลโก้สมาคมประกันชีวิตไทย
Justice Law Logo
LCB Logo
LCMT Logo