Cisco จัดงาน Cisco Thailand & Indochina Partner Conference 2018 งานนี้ CSL ได้รับมอบรางวัล Top Premier Partner of the Year เนื่องจากมีอัตราการซื้ออุปกรณ์ Cisco เติบโตสูงสุดประจำปี 2017 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสื่อสาร งานนี้จัดขึ้นที่ โรงละครดีลักส์ พัทยา ในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ภาพจากงาน Cisco Thailand & Indochina Partner Conference 2018 จัดขึ้น ณ โรงละครดีลักส์ พัทยา