Transform your Business to Cloud with CSL
ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนมาใช้บริการ Cloud ในการจัดการกับระบบไอที (Infrastructure) ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม/ลด Scale เพื่อรองรับการใช้งานที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ และภายในงบประมาณที่กำหนด
ด้วยเหตุนี้ CSL จึงได้จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามบ่ายขึ้น ในหัวข้อ Transform your Business to Cloud with CSL ณ.ร้าน CY Cabin อโศก เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา
เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลการใช้บริการ Cloud ทั้งในส่วน Infrastructure และ Security on Cloud ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ Cloud ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า ระบบจะทำงานได้อย่างราบรื่น ป้องการการถูกโจมตีจากภัยคุกคามได้เป็นอย่างดี
พิเศษสุดในช่วงเสวนาจิบน้ำชา นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมพูดคุย ซักถามข้อสงสัย เกี่ยวกับบริการ Cloud กับเหล่าวิทยากรแล้ว ยังได้พบกับแขกรับเชิญจากองค์กรชั้นนำที่ให้เกียรติมาร่วมแชร์ประสบการณ์การ ในฐานนะผู้ใช้บริการ Cloud กับทาง CSL อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจบริการ Cloud จาก CSL สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-263-8000 ต่อ 2128 หรือ E-mail: idcmkt@csloxinfo.net