ในหัวข้อ Training Software Defined Enterprise ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
งานนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในส่วนของ Virtualization และเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึงความคุ้มค่า และการเพิ่มความแข็งแกร่งและความคล่องตัว ในการบริหารจัดการ Virtualization Farm
นอกจากนี้ลูกค้าได้ทดลองใช้ Software Define Data Center (vSom) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรด้าน CPU, Memory, Network และ Storage ของ Virtualization ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด