บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับพันธมิตร VMware และ SIS Distribution จัดงานสัมมนาเรื่อง Virtual SAN (vSAN) เทคโนโลยีที่ช่วยทำ Hyper-Converged Infrastructure ซึ่งช่วยบริหารจัดการ Server และ Storage หลายชุด ที่ทำให้การอ่านและเขียนข้อมูลช้า มีการทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถทำงานและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ทดลองใช้งานจริงผ่าน Lab ที่ทาง VMware ได้จัดเตรียมไว้ให้ งานนี้จัดขึ้นต้นเดือนพฤษภาคม ทีผ่านมา ณ SIS Distribution
งานสัมมนา VMware Virtual SAN ตอบโจทย์ความต้องการ Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
งานสัมมนา VMware Virtual SAN ตอบโจทย์ความต้องการ Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
งานสัมมนา VMware Virtual SAN ตอบโจทย์ความต้องการ Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
งานสัมมนา VMware Virtual SAN ตอบโจทย์ความต้องการ Hyper-Converged Infrastructure (HCI)